Ekumenia

Czas się modlić o wybory europejskie

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2024 13:09
Chrześcijanie mogą głosować na różne partie polityczne, ale ogromne znaczenie ma wspólna modlitwa w pokorze i jedności za nasze narody i nasz kontynent. Oto parę sugestii.

Każdy sezon wyborczy zwykle wiąże się z pewnymi napięciami w społeczeństwie.

Doniesienia medialne obejmowały intensywne kampanie i gorące debaty polityczne. Wszyscy będziemy musieli zdecydować, czy wziąć udział w głosowaniu, a jeśli będziemy głosować, jaką partię lub kandydata poprzeć.

Chrześcijanie mogą głosować na różne partie polityczne, ale ogromne znaczenie ma wspólna modlitwa w pokorze i jedności za nasze narody i nasz kontynent.

Oto propozycje wspólnego wstawiennictwa. Zapraszamy ludzi do bezstronnej modlitwy, aby wszyscy chrześcijanie mogli powiedzieć „Amen”.

Módlmy się o:
- poszanowanie godności wszystkich kandydatów, zarówno w internecie, jak i poza nim,
- dobrego samopoczucia wszystkich kandydatów i ich rodzin w tym stresującym czasie,
- spokojne i bezpieczne prowadzenie kampanii i głosowanie,
- prawdy, której należy szukać, widzieć i słyszeć, cenić i akceptować,
- możliwości pełnej szacunku debaty, w której wysłuchane zostaną różne głosy,
- rosnące poparcie dla podstawowych wartości biblijnych, w tym miłości, sprawiedliwości i wolności (wprowadzonych w artykule Rozważanie polityki przez pryzmat biblijny), prawdy, prawości, przebaczenia, uczciwości, szacunku, służby i hojności,
- sukces polityków, którzy to zrobią
- zachować i wzmocnić demokrację i wolność,
- zwalczać niesprawiedliwość i działać dla dobra wszystkich, w tym najsłabszych i najbardziej bezbronnych,
- być błogosławieństwem dla swojego narodu i wszystkich jego mieszkańców, ale także dobrze współpracować z politykami innych narodów.
Następne 5 lat Unii Europejskiej będzie okresem
- gdzie wzrasta wzajemny szacunek i słuchanie, w debacie politycznej i w całym społeczeństwie,
- gdzie każde państwo członkowskie UE może być i zaoferować wszystko, co najlepsze, a także wykazać się pokorą, aby uczyć się od innych,
- gdzie istnieje większe zrozumienie wartości każdego człowieka,
- gdzie podejmowane są mądre i sprawiedliwe decyzje, aby stawić czoła wielu wyzwaniom gospodarczym, technologicznym, środowiskowym, społecznym i związanym z bezpieczeństwem, przed którymi stoi Europa, i gdzie najsłabsi są lepiej chronieni,
- gdzie rozwija się wolność religii lub przekonań oraz wolność słowa, zarówno w Europie, jak i poprzez stosunki zewnętrzne Europy.
- gdzie decyzje zapadają na odpowiednim szczeblu – europejskim, krajowym, lokalnym,
- gdzie istnieją silniejsze powiązania i zaufanie między politykami i urzędnikami a obywatelami Unii Europejskiej.

Evangelical Focus

Zobacz więcej na temat: wiara