Witkacy
Section05

Listy do przyjaciół i wrogów

Polskie Radio
Michał Czyżewski 01.09.2014
Listy do przyjaciół i wrogów
"Listy do przyjaciół i wrogów", foto: Witkacy

Pierwszy tom korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz tzw. wrogami obejmuje m.in. dziecięce dopiski do listów Stanisława Witkiewicza ojca, listy do Bronisława Malinowskiego, do matki - Marii Witkiewiczowej, do Ireny Solskiej, Stefana Żeromskiego, Kornela Makuszyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i wielu innych.

Section49