Section1
Drukarze i wydawcy
Wszystkie Roman Wojciechowski w drukarni NOWej. Koniec lat 70. Foto: Ze zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA