Nowak-Jeziorański
Section02

"Mówili w Wolnej... Sekcja Polska RWE" - wybrane artykuły

Polskie Radio
Izabella Mazurek 02.10.2014

Album został wydany przez Narodowe Centrum Kultury w 2012 roku z okazji 60. rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pomysłodawcą był Wojciech Borowik, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Ideę wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Paczkowski "Jan Nowak-Jeziorański. Biała i czarna legenda", (źr. "Mówili w Wolnej... Sekcja Polska RWE", Narodowe Centrum Kultury, 2012)

Tadeusz Nowakowski "Dziś telefon... z Radia Wolna Europa", (źr. "Mówili w Wolnej... Sekcja Polska RWE", Narodowe Centrum Kultury, 2012)

Paweł Machcewicz "Andrzej Czechowicz: Co było w skórzanych teczkach oraz informacjach przekazywanych ustnie", (źr. "Mówili w Wolnej... Sekcja Polska RWE", Narodowe Centrum Kultury, 2012)

Władysław Bartoszewski "Osiemnaście lat tajnej współpracy", (źr. "Mówili w Wolnej... Sekcja Polska RWE", Narodowe Centrum Kultury, 2012)

  • Zobacz więcej na temat:
Section20