Nauka

Festiwal Nauki: Polska-Rosja-Świat

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2012 11:44
Nie byłeś na Festwalu Nauki 2012? Nic straconego. Najciekawszych debat można posłuchać u nas.
Audio
DEBATA GŁÓWNA. Polska – Rosja – Świat – prof. Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych), prof. Artes Liberale (UW) i akademik prof. Aleksander Dynkin (dyrektor Instytutu Gospodarki Świtowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauki), 22 IX godz. 18 
Uczestnicy panelu przedstawią z polskiego i rosyjskiego punktu widzenia główne tendencje w rozwoju świata, fundamentalne zmiany w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym możliwości kształtowania się Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa. Obaj dyskutanci wchodzili w skład powołanej pod auspicjami Fundacji Carnegiego w Waszyngtonie międzynarodowej komisji, która przygotowała raport dotyczący tej problematyki. W tym kontekście Aleksander Dynkin zaprezentuje wyniki projektu badawczego „Świat i Rosja 2030”. W czasie debaty poruszone będą również sprawy relacji między Polską a Rosją z uwzględnieniem nowych wyzwań i zagrożeń.

Udział wzięli: prof. Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych), prof. Artes Liberale (UW) i akademik prof. Aleksander Dynkin (dyrektor Instytutu Gospodarki Świtowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauki).

Uczestnicy panelu przedstawiają z polskiego i rosyjskiego punktu widzenia główne tendencje w rozwoju świata, fundamentalne zmiany w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym możliwości kształtowania się Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa.

Obaj dyskutanci wchodzili w skład powołanej pod auspicjami Fundacji Carnegiego w Waszyngtonie międzynarodowej komisji, która przygotowała raport dotyczący tej problematyki. W tym kontekście Aleksander Dynkin zaprezentował wyniki projektu badawczego „Świat i Rosja 2030”. W czasie debaty poruszone były również sprawy relacji między Polską a Rosją z uwzględnieniem nowych wyzwań i zagrożeń.

(ew/Fetiwal Nauki)