Dwa Teatry Regulamin

REGULAMIN XVI FESTIWALU TEATRU POLSKIEGO RADIA I TEATRU TELEWIZJI „DWA TEATRY - SOPOT 2016” W KATEGORII SŁUCHOWISK

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016 08:48
 1. W Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2016” mogą brać udział wszystkie Rozgłośnie radiofonii publicznej w Polsce oraz Dyrekcje czterech programów ogólnopolskich Polskiego Radia S.A. i Teatr PR.

 2. W konkursie uczestniczą wyłącznie słuchowiska, których premierowa emisja odbyła się w 2015 roku. Każdy z wymienionych producentów może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 słuchowiska (łączny czas wszystkich zgłoszonych słuchowisk nie może przekroczyć 240 minut).

 3. Konkurs obejmuje wszystkie gatunki słuchowiska, tj. oryginalne utwory dramaturgii radiowej, adaptacje prozy, poezji, dramatu scenicznego, dialogu filozoficznego, monodramu.

 4. Producent jest zobowiązany dostarczyć do Teatru PR:
  • kartę zgłoszenia (wyłącznie elektronicznie) uwzględniającą pełne dane o słuchowisku tj.: nazwa własna producenta, tytuł, autor, tłumacz, adaptator, reżyser, realizator akustyczny, kompozytor lub autor opracowania muzycznego, czas trwania utworu, data premiery oraz wykonawcy wraz z rolami; krótką charakterystykę utworu (tematyka, treść, przesłanie), aktualne noty biograficzne twórców słuchowiska (formularz do pobrania jest na: www.polskieradio.pl/teatr)
  • słuchowisko nagrane na płycie CD, w 7 egzemplarzach (na płycie powinny znaleźć się następujące dane: tytuł, reżyser, producent, czas trwania; nieopisane płyty nie będą przyjmowane),
  • scenariusz słuchowiska zgodny z zapisem fonicznym (elektronicznie),
  • aktualne zdjęcia twórców słuchowiska (autor, adaptator, reżyser, realizator), ewentualnie zdjęcia z nagrania, które będą wykorzystane w katalogu festiwalowym (co najmniej 300 dpi, format jpg).
 5. Komplet płyt należy przesyłać do Teatru Polskiego Radia: ul. Modzelewskiego 59, 00-977 Warszawa, z dopiskiem „DWA TEATRY", a wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zdjęcia na adres: dwateatry@polskieradio.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2015 r.

 6. Zgłoszenie słuchowiska do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez dysponenta / producenta jednorazowej nieodpłatnej licencji na publiczne odtworzenie zgłoszonego utworu podczas trwania festiwalu.

 7. W skład Jury, powołanego przez Zarząd Polskiego Radia S.A., wchodzić będą wybitni przedstawiciele środowisk twórczych. Jury wybierze ze swego grona Przewodniczącego. W pracach Jury uczestniczyć będzie także Sekretarz Jury (bez prawa do głosowania), wskazany przez Organizatorów. Tryb pracy Jury jest określony w „Zasadach pracy Jury XVI Festiwalu Teatru PR i Teatru TVP „Dwa Teatry - Sopot 2016”, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

 8. Jury przyzna następujące nagrody:
   • GRAND PRIX XVI Festiwalu Teatru PR i Teatru TVP „Dwa Teatry - Sopot 2016”, ufundowaną przez Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A.
   • Nagrodę im. Ireny i Tadeusza Byrskich za spektakl wykorzystujący potencjał miejscowego środowiska artystycznego, ufundowaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dla twórców słuchowiska zgłoszonego przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia
    oraz

    oraz

  • nagrody indywidualne w następujących kategoriach:

   - za reżyserię
   - za scenariusz oryginalny
   - za scenariusz będący adaptacją
   - za realizację akustyczną
   - za muzykę oryginalną lub opracowanie muzyczne
   - aktorska za rolę kobieca
   - aktorska za rolę męską
   - za drugoplanową rolę kobiecą
   - za drugoplanową rolę męską
   - nagroda honorowa im. Krzysztofa Zaleskiego

 9. Jury przyzna nagrodę zespołową dla producenta słuchowiska, czyli Rozgłośni Regionalnej lub Programu Polskiego Radia za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej. Nagroda ma charakter honorowy.

 10. Wysokość nagród zostanie podana w dniu rozpoczęcia Festiwalu, w zależności od środków pozyskanych od sponsorów.
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak