Section1
POWRÓT
Section2
Muszę żyć, choć żem po dwakroć umarł...
Wszystkie Jedno z najwcześniejszych zdjęć Osipa. Foto: Autor nieznany