Section1
POWRÓT
Section2
Muszę żyć, choć żem po dwakroć umarł...
Wszystkie Grób Nadieżdy Mandelsztam oraz symboliczna płyta pamiątkowa Osipa Mandelsztama. Cmentarz Starokuncewski w Moskwie. Foto: Autor nieznany