Section00

Cel akcji

fot. Fundacja Świętego Mikołaja

Całkowity dochód z tegorocznej akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2016 zostanie przekazany na rozwój ogólnopolskiego programu Stypendia św. Mikołaja prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja. Program wspiera zdolnych, zaangażowanych społecznie uczniów i pozwala im realizować swoje pasje. Dzięki comiesięcznemu stypendium wypłacanemu przez cały rok szkolny wybrani uczniowie mogą opłacić zajęcia dodatkowe, naukę języka, zakup instrumentu albo sprzętu sportowego. Dotychczas Fundacja przyznała już 2039 stypendiów, kolejne młode talenty czekają na wsparcie.

Nierówności w dostępie do edukacji nadal są w Polsce duże. Z powodu trudnych warunków materialnych zamiast rozwijać swoje talenty i zgłębiać wiedzę, wielu młodych ludzi musi „dorabiać” np. pracując sezonowo. Chcemy im pomóc. 200 zł to kwota średniego miesięcznego stypendium dla jednego dziecka.

Unikatowość programu Stypendia św. Mikołaja polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów, pozyskując środki na stypendia dla nich. Do każdych 500 złotych zebranych przez szkołę, Fundacja Świętego Mikołaja dopłaca 250 zł – dzięki temu szkoły mają dodatkową motywację, żeby zbierać środki na pomoc swoim uczniom. Oprócz tego, Fundacja prowadzi portal stypendialny i wspiera szkolnych koordynatorów programu stypendialnego poprzez stały kontakt i szkolenia.

Na ten właśnie cel zostaną przeznaczone środki zebrane podczas tegorocznej akcji ŚWIĘTA BEZ GRANIC. Rozwój programu Stypendia św. Mikołaja pozwoli pomóc kolejnym młodym ludziom i zachęcić następne szkoły do zbierania środków na pomoc najzdolniejszym.

Święta bez granic 2016Cel Aukcji
Section49