Section00

Archiwum

Od 1993 roku Trójka organizuje świąteczne akcje charytatywne. W 2012 roku po raz pierwszy odbyła się zbiórka pod nazwą ŚWIĘTA BEZ GRANIC (Program Trzeci i Polska Akcja Humanitarna wspierały wówczas cierpiących z braku wody w Sudanie Południowym i Somalii). Wcześniej przez kilka lat pomoc potrzebującym dzieciom w rodzinnych domach dziecka odbywała się pod hasłem IDĄ ŚWIĘTA (we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja). Poniżej udostępniamy Państwu strony internetowe Trójkowych akcji charytatywnych z ostatnich lat.

Święta bez granic 2016Archiwum
Section10
2015
2012
2009
Section11
2014
2011
2008
Section12
2013
2010
2007
Section13
Section49