Teatr Polskiego Radia

BBC Audio Drama Awards 2024 dla słuchowiska Teatru Polskiego Radia

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2024 09:43
Dokumentalne słuchowisko "To słowo" Marty Rebzdy z Teatru Polskiego Radia, w reżyserii Waldemara Modestowicza, zostało wyróżnione nagrodą BBC Audio Drama Awards 2024 w kategorii "Best European Drama".
Słuchowisko Marty Rebzdy zatytułowane To słowo z nagrodą BBC Audio Drama Awards 2024
Słuchowisko Marty Rebzdy zatytułowane "To słowo" z nagrodą BBC Audio Drama Awards 2024Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio

Podczas BBC Audio Drama Awards przyznawane są wyróżnienia dla najlepszych aktorów, pisarzy, producentów i projektantów dźwięku, przybliżających formę słuchowisk – dramatów audio. 

"To słowo" to historia o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny, do których doszło w czasie okupacji niemieckiej. Opowieść o niezwykle ważnej roli, jaką odegrali ratujący dzieci Róża i Jan Zamoyscy.

Przesiedlenia w ramach wielkiej akcji (tzw. Grossaktion) były najbrutalniejszymi działaniami niemieckiej administracji na terenie Zamojszczyzny i miały na celu całkowite "oczyszczenie terenu" z Polaków pod niemiecką kolonizację. Ogółem, ze 171 wsi, wysiedlono około 60 tys. osób, z których ponad 30 tys. trafiło do obozów przejściowych.

Czytaj też: Słuchowisko Marty Rebzdy pt. "To słowo" z nagrodą BBC Audio Drama Awards 2024

29 czerwca 1943 roku z Tarnogrodu wysiedleni zostali bracia (Ryszard – 9 lat, Henryk – 7 lat, Marian – 5 lat, Stanisław – 3 lata) Mulawa wraz z rodzicami (Michaliną i Andrzejem). Po kilku dniach trafili oni do obozu przejściowego w Zwierzyńcu.

Róża i Jan Zamoyscy, widząc, w jak tragicznym położeniu znalazły się rodziny z dziećmi, wystarali się o możliwość dostarczania na teren obozu gorącej zupy oraz butelek z mlekiem dla najmłodszych. Wkrótce potem, na skutek próśb żony, ordynat zdecydował się na ryzykowne rozmowy z lubelskim gestapo oraz z szefem policji i SS Odilo Globocnikiem, w wyniku czego uzyskał jego zezwolenie na odebranie młodszych dzieci z obozu.

W sierpniu 1943 roku Róża i Jan Zamoyscy uratowali z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu czterysta sześćdziesięcioro dzieci, które z czasem wróciły do swoich rodzin lub krewnych. W ich gronie znaleźli się Marian i Stanisław Mulawa.

Marta Rebzda "To słowo"

Reżyseria: Waldemar Modestowicz

Realizacja akustyczna: Maciej Kubera

Muzyka: Piotr Moss

Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska.

Obsada: Danuta Stenka, Anna Dereszowska, Leon Charewicz, Piotr Grabowski, Mateusz Rusin, Jakub Kordas, Paweł Brzeszcz, Wojciech Melzer, Sławomir Grzymkowski, Sławomir Orzechowski.

Chór męski: Marcin Przybylski, Jakub Szydłowski, Krzysztof Godlewski, Janusz Godzina, Maciej Kozakoszczak, Mikołaj Kłosiewicz

Dzieci: Maciej Parzonka, Damian Redka, Bartek Paprocki, Olek Kotowski

Muzyka w wykonaniu:

Adam Bogacki - kontrabas, Dominik Płociński - wiolonczela, Marcin Woźniak - klarnet, 

Paweł Jarzęcki - aranżacja i edycja partytur i głosów instrumentalnych i chóralnych

Premiera słuchowiska w radiowej Jedynce odbyła się 27 listopada 2022 r.

***

Teatr Polskiego Radia zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk według oryginalnych scenariuszy i adaptacji radiowych dramatów scenicznych, powieści, reportaży.
Od 1988 roku zespół Teatru Polskiego Radia wręcza nagrodę Wielki Splendor za najlepsze kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce.

Od 2001 roku w Sopocie odbywa się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej "Dwa Teatry", podczas którego prezentowane są najlepsze słuchowiska oraz spektakle telewizyjne. W trakcie festiwalu przyznawana jest Wielka Nagroda Festiwalu "Dwa Teatry" za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji.

***

kh/wmkor