Section2
II Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku
Wszystkie Ojciec Święty podczas Mszy Jubileuszowej w Częstochowie. Czerwiec 1983 Foto: PAP/CAF/Zbigniew Matuszewski