Section2
II Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku
Wszystkie Wierni składają dary papieżowi podczas spotkania na Muchowcu w Katowicach. Czerwiec 1983 Foto: PAP/CAF/Zbigniew Matuszewski