Section2
II Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku
Wszystkie Ojciec Święty pozdrawia wiernych ze szczytu klasztoru jasnogórskiego. Częstochowa, 19.06.1983 Foto: PAP/Grzegorz Rogiński