JP IIPatron Młodych
Section04

„Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” - te słowa skierowane do młodzieży podczas inauguracji pontyfikatu zapowiadały jeden z najważniejszych aspektów posługi Jana Pawła II na tronie Piotrowym.

Charyzma Papieża Polaka pozwalała mu dotrzeć do ludzi młodych, ludzi w naturalny sposób szukających własnej drogi, odmiennej od tej, którą obrali ich rodzice – pokolenie buntu 1968 roku. Jan Paweł II ofiarował młodym swój czas, swoje zrozumienie, pogodę ducha i nadzieję – w 1980 roku, mówiąc do młodych aresztantów rzymskiego więzienia powiedział: „Wiedzcie, że przyszedłem do was, ponieważ was kocham i mam do was zaufanie”.

1 czerwca 1980, na stadionie Parc des Princes w Paryżu, doszło do pierwszego w historii papiestwa dialogu Ojca Świętego z młodzieżą. Papież cierpliwie, przez trzy godziny, odpowiadał na pytania młodych ludzi.

Pięć lat później Jan Paweł II podjął decyzję, która stała się kamieniem milowym jego pontyfikatu. Ogłosił ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie w Manili, stolicy Filipin w 1995 roku zapisano w Księdze Rekordów Guinessa jako największe zgromadzenie w historii. Na wezwanie papieża odpowiedziało wówczas 5 mln ludzi. Nic dziwnego, że umierając, papież w najpiękniejszych słowach pożegnał się właśnie z młodymi, którzy zgromadzili się na Placu św. Piotra, by towarzyszyć schorowanemu papieżowi: "Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję".

Section05
Spotkanie z młodymi w kościele św. Anny
- Na całej trasie mojej pielgrzymki przez Polskę, wszędzie z całego serca będę prosił Ducha św., by dał Wam taką rozwagę, taką świadomość wartości i znaczenia życia, by dał przyszłość dla Was i przyszłość dla Polski - mówił Jan Paweł II. (RWE, 3.06.1979)
Spotkanie z młodzieżą w Gnieźnie
- Pragnę powiedzieć Wam krótko na temat, o którym w Gnieźnie musi się powiedzieć, o pieśni "Bogurodzica", która jest katechizmem Polski - fragmenty homilii wygłoszonej przez Jana Pawła podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha. (RWE, 3.06.1979)
"Naród Polski duchowo niepodległy"
- Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę - mówił do młodych Jan Paweł II. (RWE, 3.06.1979)
Pierwsze spotkania młodych z Papieżem
Fragmenty nagrań z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 - spotkanie z młodzieżą w Gnieźnie, pontyfikalna msza św. na Jasnej Górze, słowa powitania Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, przemówienie papieża. (RWE, 4.06.1979)
"Człowiek, który nie wybiera jest niebezpieczny"
- Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczny, [...] jest człowiek, który nie wybiera ryzyka. Nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swej wewnętrznej prawdy - mówił do młodych Jan Paweł II. (RWE, 4.06.1979)
Spotkanie na Skałce
Wizyta Ojca Świętego na Podhalu - słowa powitania ks. kard. Franciszka Macharskiego, fragmenty wystąpienia papieża. Homilia wygłoszona podczas mszy św. w katedrze wawelskiej, relacja ze spotkania z młodzieżą w kościele na Skałce. (RWE, 6.06.1979)
Pozdrawiam cię, piękna Ameryko!
- Wy jesteście przyszłością świata, jutro należy do was - mówił Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą w Bostonie. (RWE, 5.10.1979)
Jan Paweł II we Francji
Papież dwiedził Paryż, Lisieux i Deauville. Relacja ze spotkań z wiernymi w katedrze Notre-Dame, msza św. dla robotników i imigrantów w bazylice Saint-Denis, spotkanie z młodzieżą na stadionie Parc des Princes, wizyta w UNESCO. (RWE, 15.06.1980)
Apostolska pielgrzymka Jana Pawła II do Brazylii
W ciągu 12 dni papież przemierzył 30 tys. kilometrów. Spotkał się z młodzieżą i z robotnikami w Sao Paolo oraz odwiedził dorzecze Amazonki, gdzie przemówił do Indian. (RWE, 30.06.1980)
Papież zawsze młody duchem
Zapis atmosfery na gdańskiej Zaspie w tygodniu po śmierci papieża. Co wieczór spotykała się tam młodzież na modlitwie. (PR, 31.05.2005)
Jaka miarą mierzyć człowieka?
Co papież chciał przekazać młodym ludziom poprzez swoją naukę? W 20. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, dominikanin - ks. Jan Góra analizuje nauczanie papieża. (PR, 20.10.1998)
"A więc czuwajcie"
- Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek, a więc czuwajcie! - mówił Jan Paweł II do młodych na Jasnej Górze. (RWE, 18.06.1983)
Spotkanie z młodzieżą w Austrii
- Życie człowieka jest jednym wielkim bożym misterium. Budujcie uparcie mosty, nie zapominajcie nigdy o człowieku - fragmenty homilii skierowanej przez Jana Pawła II do młodzieży w Austrii. (RWE, 10.09.1983)
Społeczeństwo musi myśleć o warunkach życia młodzieży
- Jeżeli społeczeństwo myśli o swojej przyszłości, to musi myśleć o warunkach życia dla swojej młodzieży. To jest w hierarchii spraw, jeżeli nie punkt pierwszy, to jeden z pierwszych - Jan Paweł II, Kraków 1987. (RWE, 10.04.1987)
Naucz nas widzieć dobro
- Naucz nas widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest. Zachowaj nas od uczestniczenia w zakłamaniu, które niszczy nasz świat. Daj odwagę życia w prawdzie - mówił Jan Paweł II na krakowskich Błoniach. Rozmowy z młodzieżą. (RWE, 10.06.1987)
Wizyta w Szczecinie
- Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza - słowa papieża wygłoszone podczas mszy św. dla rodzin na Jasnych Błoniach. (RWE, 11.06.1987)
Nie samym chlebem żyje człowiek
Bo przecież "nie samym chlebem żyje człowiek" (Łk 4:4). Jego bytowanie i jego praca musi mieć sens — i to nie tylko doraźny i przemijający. Musi mieć sens ostateczny. Na miarę tego, kim jest człowiek" - Jan Paweł II, Gdańsk 1987. (RWE, 12.06.1987)
Każdy znajduje w życiu swoje Westerplatte
- Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte - Jan Paweł II, Westerplatte. (PR, 12.06.1987)
O solidarności świata pracy
- Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć! - mówił papież podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte. (RWE, 12.06.1987)
Beatyfikacja Fryderyka Ozanama
- Z pokorą i zaufaniem bez granic w Opatrzność Bożą, miejcie śmiałość dzielenia się dobrami materialnymi i duchowymi z tymi, którzy są w potrzebie - słyszymy w przemówieniu Jana Pawła II do młodzieży, wygłoszonym w Paryżu. (RWE, 22.08.1997)
Section08
Section012

Światowe Dni Młodzieży

Bonn/Niemcy, 16.08.2005