JP II

1978

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 23:00
Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18.44. Wbrew przyjętemu zwyczajowi nowo wybrany Ojciec Św. przemawia do tłumu na placu św. Piotra. Przemawia w języku włoskim, czym od razu zjednuje sobie sympatię wiernych zgromadzonych na placu przed Bazyliką św. Piotra.
Audio
  • Ogłoszenie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. (RWE, 16.10.1978)
Msza pontyfikalna Jana Pawła II w Watykanie, 22.10.1978
Msza pontyfikalna Jana Pawła II w Watykanie, 22.10.1978Foto: PAP/EPA

Wybór Karola Wojtyły na papieża

Wynik wyboru ogłoszono o godzinie 18.44. Wbrew przyjętemu zwyczajowi nowo wybrany Ojciec Św. przemawia do tłumu na placu św. Piotra. Przemawia w języku włoskim, czym od razu zjednuje sobie sympatię wiernych zgromadzonych na placu przed Bazyliką św. Piotra.

Inauguracja pontyfikatu

Uroczysta inauguracja pontyfikatu miała miejsce 22 października 1978. W czasie uroczystego złożenia hołdu nowemu papieżowi przez kardynałów Jan Paweł II ucałował na znak szacunku dłoń prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dzień później nowo wybrany papież przyjął na audiencji 4 tys. Polaków. Audiencja nazywana jest czasami "pożegnalną". W trzynaście dni po wyborze na Stolicę Piotrową, 29 października, Jan Paweł II przybył do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli, które stało się pierwszym miejscem szlaku papieskiego pielgrzymowania. Wybór Mentorelli nie był przypadkowy - będąc jeszcze biskupem Ojciec Święty często odwiedzał sanktuarium oddalone zaledwie 50 km od Rzymu.

Papież zza żelaznej kurtyny

Tymczasem na świecie nie milkły echa wyboru Polaka na papieża. Jeszcze w październiku 1978 roku KGB i KC KPZR zleciły wykonanie analizy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Nic dziwnego - wybór papieża zza żelaznej kurtyny już w pierwszych tygodniach pontyfikatu obudził nadzieję środowisk katolickich i niepodległościowych w krajach bloku sowieckiego, np. już  w listopadzie na Litwie powstał Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.

5 listopada Jan Paweł II odwiedził  w Asyżu i w Rzymie sanktuaria z grobami świętych patronów Włoch: św. Franciszka i św. Katarzyny Sieneńskiej. 28. listopada 1978 papież spotkał się z abpem Marcelem Lefebvre’em, odrzucającym postanowienia Soboru Watykańskiego II. Podobnie jak Paweł VI, Jan Paweł II nie doszedł do porozumienia z przywódcą integrystów, sprzeciwiających się między innymi ekumenizmowi, w duchu którego dzień później Ojciec Św. przyjął kardynała Josyfa Slipyja, głowę prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Orędzie o religijnej swobodzie

W walkę o religijną swobodę wpisuje się również orędzie, wystosowane 11 grudnia do Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima w 30. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. Papież wyraża w nim przekonanie, że wolność religijna stanowi podstawę praw ludzkich. Nie zaniedbując swoich obowiązków jako zwierzchnik kościoła, Jan Paweł II dokonuje w grudniu pierwszej wizytacji parafii w Rzymie - parafii św. Franciszka Ksawerego w dzielnicy Garbatella. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia Jan Paweł II wygłasza Orędzie na Boże Narodzenie - "Boże Narodzenie - świętem człowieka" i błogosławieństwo Urbi et Orbi:

"Orędzie to kieruję do każdego człowieka; do człowieka w jego człowieczeństwie. Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. Człowiek, element składowy wielkiej statystyki. Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden wśród miliardów. I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem".

W wigilię Sylwestra papież ogłosił, kto zastąpi go na stanowisku metropolity krakowskiego. Wybór padł na ks. Franciszka Macharskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"