Redakcja Programów Katolickich

11 października - " Totus" - katolickie Noble 2008

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2008 09:12
.


W sobotę, w przeddzień Dnia Papieskiego,  po raz kolejny na Zamku Królewskim
w Warszawie rozdane zostaną  nagrody "Totus" czyli tzw. katolickie Noble.

Od 9 lat przyznaje je Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

Dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka, nagordy przyznane zostaną w kilku kategoriach:
- Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza
- Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
- Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
- TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby
  i nauczania Jana Pawła II w mediach

Na audycję zaprasza Agnieszka Kozłowska - Łysko.