Redakcja Programów Katolickich

5 lipca - Nagroda Templetona - M. Heller

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2008 19:30
.


 W audycji z cyklu „Ślady na piasku” gościem Małgorzaty Glabisz-Pniewskiej jest

ks. prof. Michał Heller
- pierwszy polski zdobywca prestiżowej Nagrody Templetona.

Nagrodę tę przyznaje się corocznie za działania związane z pokonywaniem barier pomiędzy nauką a wiarą. Pierwszą laureatką nagrody cenniejszej od Nobla była w 1973 roku Matka Teresa z Kalkuty, zaś ostatnio otrzymywali ją głównie naukowcy i myśliciele. Tegoroczną nagrodę Templetona przyznano w uznaniu ponad 40-letniego dorobku naukowego księdza profesora Michała Hellera, a przede wszystkim jego prac na temat początków i przyczyn wszechświata.

05.07 Slady na piasku.mp3 (41,96 MB)