Section00
Redakcja Programów Katolickich O nas
Section04
Section05

O nas

Wymiar religijny życia człowieka, ten związany z wiarą oraz przynależnością do wspólnoty stanowi ważną dziedzinę życia i ludzkiej aktywności. Dlatego jesteśmy obecni w mediach, które ukazują całościowy obraz życia społecznego. Podstawą naszej działalności są porozumienia zawarte pomiędzy Sekretariatem Episkopatu Polski a Polskim Radiem. Oprócz realizacji konkretnych programów, która są zapisane w porozumieniu bardzo ważnym elementem działalności pozostają: obsługa ważnych wydarzeń religijnych, które mają istotne znaczenie społeczne, zaangażowanie we współtworzenie całego oblicza programu w ważne dni roku liturgicznego, czyli uroczystości, święta i rocznice itp. Warto podkreślić wkład w nadawanie duchowego oblicza różnym wydarzeniom w życiu społecznym i państwowym. Ważnym aspektem pozostaje także wspieranie inicjatyw charytatywnych i dobroczynnych, przez co wchodzimy we współpracę z innymi zespołami oraz instytucjami.

Trzeba dzisiaj bardzo chronić i promować najgłębsze wartości, stanowiące o sensie ludzkiego istnienia, bo one z natury są delikatne i kruche, mniej oczywiste niż wartości pragmatyczne. Naszą specyfiką jest mówienie o Kościele, o chrześcijaństwie „od wewnątrz”, jakby ze środka. My nadajemy w tonie współbrzmiącym z tym, w co wierzy Kościół, z tym jak patrzy on na rzeczywistość życia społecznego, na kulturowe oblicze współczesności kształtowane przez postęp cywilizacyjny i technologiczny.

Spotkanie Redakcji Radiowej i Telewizyjnej z Janem Pawłem II

W ciągu ponad 25 lat obecności udało się wypracować język mówienia o sprawach duchowych, o Panu Bogu i Kościele w mediach publicznych. Jest to język pozytywnej propozycji, przekazywanej w duchu dialogu i szacunku dla innych. Ta propozycja na życie, jaka wynika z Ewangelii ukazywana jest w rozmaity sposób i uwzględnia różne wrażliwości: artystyczną, egzystencjalną, społeczną i duchowo-eklezjalną. Adresowana jest do rozmaitych grupy odbiorców: od dzieci po osoby starsze. Dociera do wierzących, ale również do tych, którzy nie identyfikują się z Kościołem. Chcemy łączyć ludzi ze sobą i inspirować do budowania lepszego świata.

Redakcją kierowali od 1989 roku: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ, ks. Rafał Sztejka SJ, ks. Andrzej Majewski SJ. Obecnie nad pracą czuwa ks. Wojciech Mikulski SJ.

Audycje obecnie przygotowują: Małgorzata Bartas-Witan, Małgorzata Glabisz-Pniewska, Marta Kawalec, Agnieszka Kozłowska-Łysko, Elżbieta Staniszewska, Sylwia Sułkowska, Agnieszka Trzeciakiewicz, Przemysław Goławski, Jan Pniewski, a także współpracownicy prowadzący audycje i przygotowujący materiały dźwiękowe.

Section020
Section025