Section50
Section00
RCKL Nokturn
Section05
Nokturn
Section07
O audycji

Nocne autorskie spotkania poświęcone różnym przejawom i zjawiskom muzycznym, także tym awangardowym i niszowym, ale i najbardziej popularnym i historycznym nurtom muzyki folkowej, świata i tradycyjnej. Zapraszamy w niedzielę o godz. 00.00.

Prowadzący

Magdalena Tejchma

Kuba Borysiak

Wojciech Ossowski

Section51