Section50
Section00
Nagrody

Konkurs Muzyki Folkowej

Konkurs Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja" to główna część Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", jednego z najważniejszych polskich festiwali prezentujących muzykę folkową. Organizowany jest od 1998 roku, specjalnie z myślą o rodzimych artystach i muzykach folkowych. Jego podstawowym założeniem jest aktywizowanie polskiego środowiska muzycznego czerpiącego inspiracje z folku, muzyki ludowej, tradycyjnej oraz mniejszości narodowych, a także tworzenie platformy do wymiany artystycznej i rozpowszechniania dorobku polskich twórców za granicą.

Radiowe Centrum Kultury Ludowej Nagrody
Section51