Section50
Section00
O nas
Radiowe Centrum Kultury Ludowej O nas
Section08
PL
Rolą powołanego w 1994 roku Radiowego Centrum Kultury Ludowej są działania na rzecz ochrony, promocji i dokumentacji kultury tradycyjnej oraz promowanie nowych, powstających obecnie zjawisk. Centrum zajmuje się kulturą ludową w różnych formach: od promocji na antenach wszystkich programów Polskiego Radia, przez organizowanie stałej dokumentacji istniejących jeszcze tradycji, organizację koncertów i festiwali (Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja), promocję na antenach stacji zagranicznych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców, animowanie nowych wydarzeń artystycznych, aż po publikowanie serii płytowej "Muzyka Źródeł".

Do głównych zadań Radiowego Centrum Kultury Ludowej należą: informowanie o wydarzeniach z dziedziny szeroko pojętej kultury ludowej polskiej i świata, uświadamianie słuchaczom wagi tej części kultury narodowej, oswajanie z jej nowym obliczem, zmianę stereotypu myślenia o niej, pokazywanie wartości i siły integrującej naród, a tkwiącej w kulturze ludowej.

Zespół: Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, Kuba Borysiak, Mateusz Dobrowolski​, Piotr Dorosz, Monika Gigier, Piotr Kędziorek, Włodzimierz Kleszcz, Mariana Kril, Wojciech Ossowski, Iwona Styka, Hanna Szczęśniak, Magdalena Tejchma, Aleksandra Tykarska, Patrycja Zisch.
Section09
EN
The role of Polish Radio Centre for Folk Culture, established in 1994, is to protect, promote, and document traditional culture as well as popularize new emerging cultural phenomena. Our Centre deals with folk culture in various ways: from promoting it on all Polish Radio stations and international radio stations associated in the European Broadcasting Union, through documenting the still existing traditions, to organizing events, concerts, and festivals (Polish Radio Folk Festival ‘Nowa Tradycja’), along with publishing the ‘Muzyka Źródeł’ album series.

The main tasks of Polish Radio Centre for Folk Culture are: to inform about local, national, and international folk events, to explain the importance of this particular aspect of national culture, to familiarize with its new aspects, to change the stereotypes in thinking about tradition, and to show the strength and values that integrate people and are found in our roots.

Team: Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, Kuba Borysiak, Mateusz Dobrowolski​, Piotr Dorosz, Monika Gigier, Piotr Kędziorek, Włodzimierz Kleszcz, Mariana Kril, Wojciech Ossowski, Adam Strug, Iwona Styka, Hanna Szczęśniak, Magdalena Tejchma, Aleksandra Tykarska, Patrycja Zisch.
Section51