Historia
Section06

Niewinnie skazani na śmierć

Dziś w Gdynio odbywa się pogrzeb trzech komandorów Marynarki Wojennej, skazanych na śmierć przez władze komunistyczne w 1952 roku.
Section13
Section41