Section1
Samotnie podjął walkę z imperium zła
Wszystkie Martin Dzúr, minister obrony narodowej Czechosłowacji i płk. Ryszard Kukliński na posiedzeniu ministrów obrony państw stron Układu Warszawskiego w grudniu 1979 roku Foto: PAP/CAF-reprodukcja