Section1
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Wszystkie Jan Paweł II w Warszawie w 1979 r Foto: Archiwum Akt Nowych