Section1
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Wszystkie Pierwsza wizyta Ojca Świętego w Polsce, 2-10 VI 1979 r. Foto: Archiwum Akt Nowych