Section1
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Wszystkie Msza Święta na placu Zwycięstwa odprawiana przez Jana Pawła II w Warszawie, 2 czerwca 1979 r. Foto: Archiwum Akt Nowych