Informacje o akcji zostały opublikowane w ponad 100 mediach ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych w Polsce i na Ukrainie, w tym w najpoczytniejszych ogólnopolskich dziennikach, w ogólnokrajowych i regionalnych rozgłośniach radiowych, w mediach branżowych. O akcji pisały media kojarzone z różnymi orientacjami politycznymi. Co szczególnie istotne, ton wszystkich tych publikacji był pozytywny.

Szeroki oddźwięk w mediach społecznościowych był możliwy dzięki wsparciu wielu osób i instytucji, wśród których należy wymienić m.in. Ambasadę Ukrainy w Polsce, Związek Ukraińców w Polsce, inicjatywę „Bez nienawiści”, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, Stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych, ukraiński Płast, dyplomatów, ludzi polityki, dziennikarzy i publicystów oraz ludzi nauki i kultury.

Źródło: gazetaolsztynska/ho