Redakcja Polska

Język polski wielkim dziedzictwem Polaków na Bukowinie

17.12.2020 12:18
"Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina" - publikacja pod takim tytułem ukazała się nakładem Instytutu Slawistyki PAN.
Audio
  • Mowa Polaków na Bukowinie. Rozmowa Marii Wieczorkiewicz z prof. Heleną Krasowską z Instytutu Slawistyki PAN [posłuchaj]
Publikacja Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia  Ukraina
Publikacja "Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina"Foto: Maria Wieczorkiewicz/PRdZ

Monografia prezentuje wybrane wyniki badań przeprowadzonych wśród najstarszej generacji mieszkańców tej dziś już krainy geograficzno-historycznej.

Międzynarodowa grupa badaczy: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska i Lech Aleksy Suchomłynow podjęła się trudnego i pionierskiego zadania, gdyż po raz pierwszy udało się zrealizować systematyczny, jednorodny pod względem problemu i metody projekt badawczy na terenie całej historycznej Bukowiny. Książka składa się z trzech części - „Bukowina – region i jego mieszkańcy”, „Ludzie i język” oraz  „Tradycje i język”.

Gość Polskiego Radia dla Zagranicy prof. Helena Krasowska, autorka drugiej części publikacji, zatytułowanej „Ludzie i język” dokonała nowatorskiej typologii gwar polskich na Bukowinie, a także zdiagnozowała przyczyny ich trwania oraz zaniku.

Badaczka podkreślała, że to był ostatni moment, w którym można jeszcze było uchwycić i opisać zmiany zachodzące w mowie polskiej na Bukowinie.  Prof. Helena Krasowska  dodaje, że poza naukowym podejściem do tego tematu ma stosunek emocjonalny. Urodziła się na Bukowinie i dzięki ojcu poznała polską gwarę, a dzięki mamie - rumuńską.

"To w czasach studenckich akademiccy wykładowcy, moi mistrzowie zainspirowali mnie do podjęcia badań wskazując, że należy badać tę gwarę, którą się posługujemy w domu" - mówi prof. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki PAN, w rozmowie z Marią Wieczorkiewicz.