Redakcja Polska

Milion złotych trafi z programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" do 29 beneficjentów

20.02.2021 08:00
W ramach programu dotacyjnego "Ojczysty - dodaj do ulubionych" do 29 beneficjentów z całej Polski trafi w sumie milion złotych na popularyzację polszczyzny - poinformowało Narodowe Centrum Kultury.
Audio

NCK przekazało, że w 2021 r. do programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych" aplikowało 513 wnioskodawców (o ok. 70 proc. więcej niż rok wcześniej). Wyłoniono 29 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów. Przyznano dofinansowania w wysokości od 10 tys. zł do 53 tys. zł. Średnia kwota dotacji to 34 482,76 zł. Łączna kwota dofinansowania w tegorocznym programu wynosi 1 mln zł.

W ramach programu można realizować następujące zadania: projekty edukacyjno-animacyjne wykorzystujące interakcję - w tym: warsztaty, zabawy, gry, również online; projekty popularyzujące wiedzę o języku - wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online; strony internetowe promujące język polski, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

NCK podało, że "najpopularniejszą formą realizacji zadań w ramach programu okazały się warsztaty, zabawy i gry edukacyjno-animacyjne, co wskazuje na silną potrzebę interakcji społecznych, którą zapewnia małym i większym społecznościom uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń".

Program dotacyjny jest częścią ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty – dodaj do ulubionych", organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jej celem jest kształtowanie świadomości językowej i popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim. Kampania ma przyczynić się do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

Kampania została zainaugurowana 20 lutego 2012 roku.

W niedzielę, 21 lutego w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w ramach kampanii społecznej "Ojczysty – dodaj do ulubionych" NCK zaprasza do internetu na premierę nowej serii vlogów Mateusza Adamczyka pt. "Przejrzysty ojczysty", poświęconej różnym odmianom języka polskiego – gwarom, ale też językowi urzędowemu, naukowemu i migowemu.

PAP/ho