Redakcja Polska

Stefan Korboński - wybitny polityk ruchu ludowego, adwokat, pisarz i żołnierz

05.11.2019 13:09
Stefan Korboński pełnił m.in. obowiązki Delegata Rządu na Kraj w okupowanej Warszawie, był aktywnym działaczem emigracyjnym. Wielokrotnie odznaczany, w tym pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Audio
  • Stefan Korboński - polityk ruchu ludowego, adwokat, pisarz i żołnierz [posłuchaj]
Stefan Korboński na warszawskiej ulicy
Stefan Korboński na warszawskiej ulicyźr. https://korbonski.ipn.gov.pl/

Stefan Korboński urodził się 2 marca 1901 roku w miejscowości Praszka znajdującej się na terenie Królestwa Polskiego. W maju 1919 roku porzucił szkołę, by wziąć udział w obronie Lwowa. Do wojska ponownie zgłosił się w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, w 1920 roku. Rok później brał udział w III powstaniu śląskim, za co odznaczono go Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.

W latach 20. pracował jako nauczyciel, ukończył studia prawnicze, pracował w Prokuratorii Generalnej w Poznaniu, a także otworzył praktykę prawniczą w kancelarii adwokackiej w Warszawie.

W 1925 roku związał się ruchem ludowym, najpierw wstąpił do PSL Wyzwolenie, a następnie działał w Stronnictwie Ludowym.  W 1936 roku został przewodniczącym Stronnictwa w województwie białostockim.

Po wybuchu II wojny światowej służył w piechocie. Dostał się do niewoli radzieckiej, ale uciekł, i powrócił do okupowanej Warszawy, gdzie działał w konspiracji. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, angażował się także w podziemne struktury polityczne, pełniąc również obowiązki przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, aż do aresztowania przez NKWD.

Po wojnie powrócił do praktyki adwokackiej i działalności politycznej. Był członkiem kierownictwa PSL, z ramienia którego w roku 1947 został posłem. Zagrożony represjami opuścił jednak kraj, by zamieszkać w USA i dalej angażować się w działalność społeczną i polityczną wśród polskich emigrantów. Do ojczyzny nie powrócił. Zmarł w Waszyngtonie w 1989 roku. Wielokrotnie odznaczany, w tym pośmiertnie Orderem Orła Białego.

O dziedzictwie Stefana Korbońskiego mówi profesor Arkadiusz Indraszczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Przemysław Pawełek.

Zobacz więcej na temat: Senat emigracja PSL