Redakcja Polska

Kultura języka polskiego a codzienność. Język literacki a potoczny

23.07.2019 13:11
W audycji z cyklu „Język polski bez granic”, mówimy o kulturze języka polskiego. W jaki sposób się komunikujemy? Język literacki a potoczny. Czym jest kultura języka, co się na nią składa? Czy to pojęcie z zakresu teorii czy także praktyki? O tym w rozmowie z Ewą Macias, wieloletnią nauczycielką języka polskiego w XIV Liceum Ogółnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.
Audio
  • Kultura języka polskiego. Rozmowa z Ewą Macias, wieloletnią polonistką z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Rozmowa Marii Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: sp22.kielce.eu

„Język polski bez granic”- to projekt multimedialny dla Polaków na Wschodzie i Polonii na całym świecie. 

Celem projektu jest podnoszenie świadomości językowej​ i promocja języka polskiego poza granicami kraju. Założeniem jest również ugruntowanie poczucia, że poprzez język można wzmacniać swoją narodową tożsamość oraz uświadomienie Polakom mieszkającym poza granicami kraju, że polszczyzna jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego warto o nią dbać i przekazywać następnym pokoleniom.

Na kulturę  języka składają się  nie tylko reguły gramatyczne. Język jakim się posługujemy świadczy o nas, odzwierciedla naszą osobowość –temperament i charakter. Powinniśmy się zatem starać  mówić nie tylko poprawnie, ale także pięknie  i ciekawie. Tę umiejętność nabywamy przez lata, dzięki słuchaniu i rozmawianiu, ale również dzięki czytaniu dzieł literackich.

Profesor Jan Miodek, jeden ze współczesnych autorytetów  językoznawczych pisał: „ Im sprawniejszy język, tym kontakt z innymi ludźmi będzie skuteczniejszy i łatwiejszy. Język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a granice naszego języka są granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w języku. Praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem. O tym nie można zapominać”.

O  znaczeniu kultury języka we współczesnym życiu, o potrzebie ciągłego doskonalenia swoich językowych umiejętności, ale także o tym, co zakłóca proces dobrej komunikacji, rozmawiamy z Ewą Macias, polonistką, wieloletnią nauczycielką języka polskiego w XIV Liceum Ogółnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Audycję zrealizowała i oprawiła muzyką Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Zobacz więcej na temat: język polski Senat