Redakcja Polska

Stypendia NAWA dla studentów i naukowców. Program "Polonista"

17.02.2021 09:15
"Polonista" – program stypendialny dla studentów i naukowców, należy do najnowszych projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  związanych z szeroko pojętą promocją języka i kultury polskiej w świecie.
Audio
  • "Z językiem polskim w świat". Program NAWA "Polonista". Audycja z udziałem Kamili Dembińskiej, Mariusza Czecha i dr hab. Wiktorii Durkalewicz [posłuchaj]
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneShutterstock/fizkes

Program "Polonista" adresowany jest do osób, które już mogą się wykazać dobrą znajomością języka polskiego, naszej  historii i  kultury. Otwiera im drogę do pogłębienia wiedzy o polszczyźnie, a także  umożliwia podjęcie prac badawczych i realizację projektów naukowych.

Do programu "Polonista" mogą się zgłaszać studenci - absolwenci studiów polonistycznych i slawistycznych, laureaci olimpiad polonistycznych oraz naukowcy z zagranicznych uczelni i instytucji.

Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Mariusz Czech, koordynator programu "Polonista" podkreślają, że program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Najpierw skierowany był tylko do studentów, później dołączono naukowców, a w przygotowaniu jest również propozycja dla doktorantów.

Uczestnicy programu "Polonista" sami wskazują uczelnię w Polsce, na której chcą studiować, czy też prowadzić  swoje projekty badawcze. Dla nich, oprócz stypendialnego - finansowego wsparcia NAWA -  istotna jest  możliwość kontynuowania w Polsce wcześniej podjętych studiów polonistycznych na swoich macierzystych uczelniach, ale przede wszystkim  szansa rozwijania polonistycznych zainteresowań, zbierania materiałów do prac naukowych, a także korzystania z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów w Polsce.

Tak jest w przypadku dr hab. Wiktorii Durkalewicz z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu na Ukrainie, która wybrała Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdyż bada aspekty kulturowe łączące oba miasta. Efektem pracy naukowej, zrealizowanej w ramach programu "Polonista", ma być monografia i cykl wykładów poświęconych m.in. tożsamości literackiej Drohobycza i Torunia. 

Profesor Wiktoria Durkalewicz z wykształcenia jest filologiem ukraińskim, ale jej zainteresowanie językiem polskim i naszą literaturą zrodziło się naturalnie, gdy poznała historię wielokulturowego Drohobycza. Uznała, że powinna znać język polski, w którym tak wielu twórców tego miasta  wyrażało swoje myśli. Celem realizowanej w Toruniu  pracy naukowej profesor Wiktorii Durkalewicz jest promocja polskiej literatury współczesnej, ale ma ona także, naszym zdaniem, dodatkowy wymiar. Udowadnia, że polsko-ukraińska przeszłość nie musi dzielić, a  uniwersalnym łącznikiem okazał się w tym przypadku język polski.

W audycji z cyklu: "Z językiem polskim w świat", wzięła udział dr hab. Wiktoria Durkalewicz z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu na Ukrainie, realizująca pracę badawczą w ramach programu "Polonista".

O jego założeniach opowiedzieli Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Mariusz Czech, koordynator programu "Polonista".

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka–Balcer, a do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.