Redakcja Polska

Ważna rola certyfikatów językowych w promowaniu języka polskiego w świecie

16.03.2021 09:00
Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które chciałyby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Po raz pierwszy takie egzaminy odbyły się w 2004 roku. I było to wydarzenie wielkiej wagi dla promocji języka polskiego, ukoronowanie wieloletniej pracy zespołu specjalistów - przedstawicieli ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w Polsce.
Audio
  • Audycja "Z językiem polskim w świat" o certyfikatach poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego, z udziałem prof. Waldemara Martyniuka i Kamili Dembińskiej [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneshutterstock/Syda Productions

5 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, powołanej na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 11 grudnia 2015 r. Kadencja nowej Komisji obejmuje lata 2020-2024.

Spotkanie, w formule telekonferencji, otworzył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, a udział w nim wzięli wszyscy członkowie Komisji, a także przedstawiciele  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na posiedzeniu zdalnym wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Komisji.

„Zadanie komisji jest niełatwe. Chodzi o nadzór, zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego, a jest to system bardzo rozbudowany i skomplikowany” – tłumaczy prof. Waldemar Martyniuk, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Ponadto do zadań Komisji należy, m.in. ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów, prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów, wydawanie certyfikatów.

Komisja współpracuje z Narodową Agencja Wymiany Akademickiej, która ustawowo jest zobowiązana do obsługi systemu certyfikacji, czyli zarówno informowania o zasadach uzyskania certyfikatu, prowadzenia strony internetowej, jak i całej procedury zbierania i ogłaszania wyników egzaminów oraz ostatecznie wydawania certyfikatów. „Więc jest to duże przedsięwzięcie i dużo osób jest w to przedsięwzięcie zaangażowanych” – dodaje prof. Waldemar Martyniuk.

„To nasza instytucja zajmuje się obsługą finansową i administracyjną Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jednak to Komisja jest odpowiedzialna za realizację tego zadania, my jesteśmy instytucja wspierającą. A temat jest niezwykle istotny, ponieważ certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego jest coraz bardziej pożądanym dokumentem u cudzoziemców” – mówi Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W związku z tym, certyfikat i cały proces jego uzyskania w znaczący sposób przyczynia się do promocji polszczyzny poza granicami. „ I taki był nasz cel od początku, od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem, później wypróbowaniem systemu. Chodziło nam o to, aby język polski został włączony do rodziny języków, których kwalifikacja wysokiej jakości można potwierdzać certyfikatem, co nadaje mu wyższą rangę. Tak się dzieje w tej chwili” - zapewnia prof. Waldemar Martyniuk.  

Więcej o roli certyfikatów  w promowaniu języka polskiego w świecie mówią w naszej audycji prof. Waldemar Martyniuk, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Artur Panasiuk, który przyjechał do Polski z Ukrainy i obecnie jest szczęśliwym posiadaczem wspomnianego certyfikatu.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer. Do jej wysłuchania zaprasza Katarzyna Semaan

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.