Radio Parlament
Section01

Sejm po powodzi: o kredytach i nieobecnych w pracy

migracja
migrator migrator 11.06.2010

Sejm powołał dzisiaj specjalną komisję, która zajmie się ustawami o skutkach powodzi i jej zapobieganiu. Komisja ma liczyć 17 osób. Dzisiaj ma się również odbyć pierwsze czytanie ustawy dotyczącej usuwania następstw powodzi.

Sejm powołał dzisiaj specjalną komisję, która zajmie się ustawami o skutkach powodzi i jej zapobieganiu.  Komisja ma liczyć 17 osób. Dzisiaj ma się również odbyć pierwsze czytanie ustawy dotyczącej usuwania następstw powodzi.

Projekt przyjęty w miniony wtorek przewiduje między innymi przyznawanie preferencyjnych kredytów na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu i wspomaganie inwestycji dotyczących urządzeń wodnych.

Organy administracji publicznej będą musiały załatwiać sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi w pierwszej kolejności. Świadczenia otrzymane na ten cel będą mogły być zwolnione z podatku dochodowego.

Fundusz udzieli pożyczki na pensje

Pracownicy nieobecni w pracy z powodu powodzi będą mieli usprawiedliwione nieobecności. Pracodawca, którego firma ma ze względu na powódź kłopoty finansowe, będzie mógł zwrócić się o pomoc do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z pożyczki Funduszu będzie mógł wypłacić pensje dla pracowników.

Dzięki środkom z Funduszu Pracy pracodawca będzie mógł sfinansować prace interwencyjne. Starosta będzie mógł z kolei kierować bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dodatkowa praca dla rolników

Rząd proponuje też, aby osoby mieszkające na terenach rolniczych mogły być kierowane do prac interwencyjnych. Pozwoli to zwiększyć dochody rolników. Nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządów, przeznaczone na mieszkania dla powodzian, będą mogły być sprzedawane bez przetargu. Osoby poszkodowane będą mogły wystąpić do banków lub spółdzielni o zawieszenie spłaty kredytów mieszkaniowych.

Ustawa pozwala też na przyznawanie gminom grantów na budowę mieszkań komunalnych dla powodzian.

Rząd opowiada się za szybką odbudową urządzeń wodnych. Procedury dotyczące uwarunkowań środowiskowych zostały uproszczone. Przygotowano też pakiet rozwiązań obejmujący między innymi ulgi podatkowe i wcześniejsze przyznawanie dopłat dla rolników.

agkm, PAP
Section02
Section03
Section04