Radio Parlament
Section01

Co będzie się działo w Senacie po wakacjach?

migracja
migrator migrator 23.08.2010

Swoje pierwsze posiedzenie po wakacyjnej przerwie Senat ma dopiero 20 października, ale już wcześniej w Senacie odbędzie się kilka interesujących imprez . Pierwsza z nich to konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce"

Co będzie się działo w Senacie po wakacjach ?

Swoje pierwsze posiedzenie po wakacyjnej przerwie Senat ma dopiero 20 października, ale już wcześniej w Senacie odbędzie się kilka interesujących imprez . Pierwsza z nich to konferencja "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce".

6 października 2010 r. w Senacie odbędzie się konferencja "Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce", podsumowująca 20 lat aktywności samorządów terytorialnych, a także poświęcona ustawodawstwu samorządowemu.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony raport dotyczący barier rozwoju samorządności, przygotowany na podstawie ankiety przeprowadzonej we wszystkich województwach przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, oraz stanowiska związków samorządu terytorialnego, m.in. Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP.
Problemy samorządów są stale monitorowane przez Senat i senatorów, a przypomnijmy jeszcze, że w tym roku jesienią /prawdopodobnie w listopadzie/ odbędą się w Polsce wybory samorządowe.

8 października 2010 r. w Senacie  będzie miała miejsce konferencja "Skazani na ubóstwo?", zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Konferencja wpisuje się w tegoroczne obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W bieżącym roku przypada także dwudziesta rocznica odrodzenia Caritas Polska.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pokazujący najważniejsze obszary ubóstwa w Polsce. Prelegenci przedstawią przyczyny biedy i jej skutki, będą się także zastanawiać nad skutecznymi formami walki z nią.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, reprezentanci organizacji pozarządowych, Caritas z Europy, prawosławnego ośrodka miłosierdzia "Eleos", Kościoła katolickiego, diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Kontynuacją konferencji będą spotkania szkoleniowe, prowadzone przez KUL dla pracowników Caritas w Polsce, przygotowujące ich do pracy w różnych obszarach ubóstwa.

I  19 października 2010 r.także  w Senacie odbędzie się konferencja "W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu", organizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. W tym roku obchodzone jest 20-lecie konkursu "Po naszymu czyli po śląsku".

Podczas konferencji prof. Jan Miodek przedstawi psychologiczno-socjologiczny status Śląska i gwar śląskich, prof. Helena Synowiec zaś omówi miejsce dialektu śląskiego w edukacji, a prof. Dorota Simonides powie o znaczeniu folkloru w budowaniu tożsamości Ślązaków.
/IAR/EM/

Section02
Section03
Section04