Radio Parlament
Section01

Czy mieszkańcy będą decydować o zmianie granic gminy?

migracja
migrator migrator 07.10.2010

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która daje mieszkańcom prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie podziału, łączenia lub zniesienia gminy.

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego przedstawiła projekt ustawy, która daje mieszkańcom prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie podziału, łączenia lub zniesienia gminy.

Z inicjatywą przeprowadzania takiego referendum będą mogli występować wyłącznie mieszkańcy gminy. Inicjatywy w tym zakresie pozbawione zostaną statutowe struktury terenowe partii politycznych działające w danej jednostce samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne posiadające osobowość prawną, których statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.


Jeśli mieszkańcy zdecydują w drodze referendum o podziale, łączeniu czy zniesieniu gminy albo będą chcieli ustalić inne jej granice rada gminy będzie zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem o realizację decyzji lokalnej społeczności do wojewody. Wojewoda przekaże taki wniosek Radzie Ministrów.

Rada Ministrów tylko w dwóch przypadkach będzie mogła odmówić wykonania woli społeczności lokalnej. Gdy tworzona nowa gmina będzie mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce, lub jej dochód na jednego mieszkańca byłby najmniejszy w Polsce.MSWiA przychylnie patrzy na projekt - mówił Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MSWiA - choć nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie. Pomysł skrytykowały kluby PiS oraz Lewicy, ale nie zgłosiły wniosku o odrzucenie projektu.

Projekt skierowano do dalszych prac w do komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej


Danuta Zaczek _ IAR _ Radio Parlament

Section02
Section03
Section04