Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0807)

27.09.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy dotycząca posiedzenia Senatu; korespondencja z Bonn dotycząca sprawy uciekinierów z NRD. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom rozbrojenia w świetle wygłoszonych na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemówień Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy dotycząca posiedzenia Senatu; korespondencja z Bonn dotycząca sprawy uciekinierów z NRD. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom rozbrojenia w świetle wygłoszonych na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemówień Georga Busha - prezydenta USA i Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR. Sygnał RWE.