Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0920)

11.03.1990 00:00
  • Audycja pod redakcją Drzewińska Danuta: rozmowa telefoniczna D. Drzewińskiej z Tomaszem Venclową - litewskim poetą, eseistą i tłumaczem - poświęcona niepodległości Litwy; rozmowa Jerzego Bekkera z ministrem Jackiem Ambroziakiem - szefem Urzędu Rady Ministrów - na temat zbliżającej się wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Stanach Zjednoczonych; Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Drzewińska Danuta: rozmowa telefoniczna D. Drzewińskiej z Tomasem Venclovą - litewskim poetą, eseistą i tłumaczem - poświęcona niepodległości Litwy; rozmowa Jerzego Bekkera z ministrem Jackiem Ambroziakiem - szefem Urzędu Rady Ministrów - na temat zbliżającej się wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Stanach Zjednoczonych; rozmowa J. Bekkera z Czesławem Miłoszem na temat miejsca Polski w Europie i o sytuacji kultury polskiej.