Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Program specjalny

10.04.1983 00:00
  • Audycja poetycka przedstawiająca wiersze powstałe po ogłoszeniu stanu wojennego: Tymoteusza Karpowicza, Jerzego Zagórskiego, Witolda Wirpszy i Ernesta Brylla: "Rozwiązywanie przestrzeni" (fragmenty poematu T. Karpowicza); utwory J. Zagórskiego: "Gajka"; fragmenty poematu z cyklu "Komputerie"; "Zdjęcie z profilu" (fragment poematu); "Gdzie żeśmy zas Dodaj do playlisty
Audycja poetycka przedstawiająca wiersze powstałe po ogłoszeniu stanu wojennego: Tymoteusza Karpowicza, Jerzego Zagórskiego, Witolda Wirpszy i Ernesta Brylla: "Rozwiązywanie przestrzeni" (fragmenty poematu T. Karpowicza); utwory J. Zagórskiego: "Gajka"; fragmenty poematu z cyklu "Komputerie"; "Zdjęcie z profilu" (fragment poematu); "Gdzie żeśmy zaszli…"; "Stal damasceńska" (W. Wirpsza); utwory E. Brylla: "W pierwszym pianiu koguta…"; "Śniłem, że Papież…". Wiersze recytują: Antoni Kowalski, Jacek Pruski, Stanisław Załuski.