Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Open Slot

29.08.1983 00:00
  • Rozmowa Lechosława Gawlikowskiego z Wacławem Adamczakiem - członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", ekonomistą - na temat programu gospodarczego "Solidarności" przyjętego na I Zjeździe Związku, na temat szans powodzenia tej reformy oraz o zarzutach wysuwanych przez partyjną propagandę pod adresem Związku. Dodaj do playlisty
Rozmowa Lechosława Gawlikowskiego z Wacławem Adamczakiem - członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", ekonomistą - na temat programu gospodarczego "Solidarności" przyjętego na I Zjeździe Związku, na temat szans powodzenia tej reformy oraz o zarzutach wysuwanych przez partyjną propagandę pod adresem Związku.