Section1
Podwieczorek przy mikrofonie
Wszystkie "Pdwieczorek przy mikrofonie" - nagranie audycji. Janina Katelbach-Starzyńska (stoi), Teresa Nowakowska. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe