Section1
Podwieczorek przy mikrofonie
Wszystkie "Podwieczorek przy mikrofonie" - nagranie audycji. Od lewej: Zofia Budzyńska i Janina Sempolińska-Modrzeńska. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe