Section1
Podwieczorek przy mikrofonie
Wszystkie "Podwieczorek przy mikrofonie" - nagranie audycji. Od lewej: Wiktor Budzyński i Jan Markowski. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe