Section1
Mińsk: kolędy dla Mickiewicza
Wszystkie Kolędowanie pod pomnikiem Mickiewicza w białoruskiej stolicy od lat organizuje ksiądz Uładzisław Zawalniuk - proboszcz parafii świętych Szymona i Heleny, znany animator życia duchowego i kulturalnego w Mińsku. Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio