Section1
Mikoła Statkiewicz uwolniony. Powitanie w Mińsku
Wszystkie Mikoła Statkiewicz witany w Mińsku, po niespodziewanym uwolnieniu, 22 sierpnia 2015 roku Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio