Section1
"Nowe szanse czy stare grabie? Debata o relacjach z Mińskiem
Wszystkie Debata Mińsk-Warszawa. Nowe szanse czy ”stare grabie”? odbyła się w piątek 10 marca. Zorganizowało ją Koło Młodych Dyplomatów przy Uniwersytecie Warszawskim. Poświęcona była relacjom Polski i Białorusi Foto: Agnieszka Kamińska