Section1
Mińsk: 110 prac Napoleona Ordy, kronikarza Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Wszystkie To największa wystawa prac Napoleona Ordy poza granicami Polski. Okolicznościowy list na otwarcie wystawy przesłał Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio