Section1
Lida na Białorusi: obchody 80. rocznicy deportacji Polaków
Wszystkie W Lidzie na zachodniej Białorusi odbyły się obchody 80. rocznicy deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. Uczestnicy uroczystości wzięli udział w nabożeństwie w kościele oraz spotkali się w społecznej szkole polskiej na akademii, zorganizowanej przez Związek Polaków na Białorusi Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio