Section1
Białorusini w kolejkach poparcia dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta
Wszystkie Tysiące Białorusinów w kolejkach poparcia dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio